PJ:s foto

Mail: pjsfoto@telia.com

Besök I Tännäs 2015

Besök i Tännäs 2015

Tännäs är Sveriges högst belägna kyrkby, 648 m.ö.h., och ligger efter Tännåns dalgång, högt uppkrupen inunder Tännäsbergets 
sydsluttning , med milsvid utsikt över fjällvärlden.

I området runt Tännäs finns ca 15.000 fiskrika sjöar och strömmande vatten. Störst är sjön Rogen som också givit namn åt Rogens naturreservat, ett sagolikt fjällområde med en mängd vatten för fiske och kanoting.

Här finns Tännäs Fiskecentrum med Rogens Naturum, en av Sveriges intressantaste permanenta naturutställningar.

Under senare år har stora ansträngningar gjorts att vidmakthålla det unika kulturlandskapet i byn med bl.a. terassodlingar för potatis.

Här finns även det unika myskoxhägnet utanför Tännäs, hägnet har öppet året om vissa dagar information finns hos fiskecentret.

Tännäs kyrka som har anor från 1400 talet byggdes på denna plats 1840 arkitekt var Johan Adolf Hawerman, byggnadsarbetet leddes av byggmästare Johan Nordell från Los.

PJ

 

Tännäs

 

 

© 2021 PJ:s foto

Tema av Anders Norén